Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cílem tohoto článku bude seznámit vás o používání spiritistické tabulky na vyvolávání duchů a pochopit smysl takového jednání. Často se ptáte, jak se cítí ten, který používá tabulku...
Cílem tohoto článku bude seznámit vás o používání spiritistické tabulky na vyvolávání duchů a pochopit smysl takového jednání. Často se ptáte, jak se cítí ten, který používá tabulku jako nástroj ke komunikaci s duchy. Myslím si, že je čas napsat něco o pozadí takových činů.

Spiritistická tabulka je nástroj, používaný k hledání informací z nehmotného světa. "Ouija Board", jak je běžně v cizině nazývaná, je kombinací francouzského slova oui a německého ja, což značí ano. Je to komerční výrobek, prezentovaný jako napůl hra a napůl seanční nástroj.

Profesionální media a spiritisté mají tendenci odsuzovat používání tabulky, myslí si, že takovéto vyvolané bytosti jsou pravděpodobně nízkými duchy, kteří se více zaměřují na něco jiného, než poskytování přesných informací. Kritiky na tabulku, která se vyskytuje ve většině destinací křesťanství říkají, že používání je nebezpečné a že to je nástroj Ďábla. Ti, kteří obhajují využívání tabulky pro komunikaci s duchy tvrdí, že tak, jako i další formy věštění, toto je pravá cesta k objevení podstaty věci, moudrosti a pravdy.

Myslím si, že nejčastější odpovědi pocházejí pravděpodobně z podvědomí experimentátora. Ručička, nebo destička, užívaná na desce je taky známá a často se pohybuje po desce a vymyká se vaší kontrole, jako by pohybovaná nějakou neznámou silou. Po použití tabulky někteří tvrdí, že jsou vyčerpáni vnějšími činiteli, kontaktovanými skrz tabulku.

Předchůdce spiritistické tabulky se datuje již z dávných dob. Před narozením Confucia, kolem roku 551 před n. l., byly používány podobné způsoby komunikace se zemřelými. V Řecku, během období Pythagorase, 540 let p. n. l., byly takovéto pomůcky (kolečko a znaménko) používány pro věštění a kontakt s neviditelným světem. Posouvající tabulka se začala používat až v 19. století. Starověký Řím používal podobné způsoby kontaktů už ve třetím století a ve třináctém století toho využívali Mongolové. Někteří Američané-domorodci používali tabulku k lokalizaci ztracených věcí a osob a k získání spirituálních informací.

Pohyblivá destička se objevila v Evropě roku 1853. Míníme tím tak zvanou malou desku, používanou ve Francii. Vynález pohyblivé planžety je připisován nesporně spiritualistické osobě se stejným jménem, M. Planchette. Během druhé světové války se stala tabulka extrémně oblíbená, a to hlavně kvůli možnosti komunikovat s milovanými osobami, zabitými ve válce. Spiritualismus byl v období obnovy a tabulka se stala nepostradatelná. V roce 1966 William Field prodal patent jisté společnosti v Beverly, státu Massachusetts. S obnovou zájmu o okkultismus v roce 1960 a 1970 tabulka získávala na popularitě, ačkoliv společnost zdůraznila, že tato tabulka slouží pouze pro zábavu, jako hra.

Na poli parapsychologie, užívání tabulky je považováno jako forma automatismu nebo nevědomé aktivity, která sbírá a zesiluje informace z podvědomé mysli. Kritikové říkají, že uživatelé nemají žádnou kontrolu nad silou, která má být uvolněna, výsledkem mohou být deprese a psychózy. Edgar Cayce to nazval "nebezpečnou hračkou".

Někteří psychologové říkají, že zde není žádné nebezpečí v případě používání, pouze pověrčivost a strach může způsobit negativní výsledek. Na druhou stranu, démonologové říkají, že je to vstupní brána do pekla, otvírajíc bránu pro démony do našeho světa. Zde by měl každý zvážit varování a rizika, která jsou zde nastíněna, chce-li používat tabulku. Bohužel, nemůžeme začlenit užívání tabulky do odborných výzkumů a bádání tak, jak jsme zvyklí v jiných případech, protože nevyužíváme služeb psychických a nemáme pevný základ. Informace, které dostáváme, jdou přes naše smysly a elektronické vybavení, které by nám dalo důkaz neviditelných bytostí, prostě neexistuje. Jestli-že se spoléháme na využívání tabulky, nezvyšuje se naše přirozená schopnost rozpoznat spirituální současnost a nerozvíjíme naší úroveň podvědomí, i když bychom to potřebovali. Používáním vykonstruovaných myšlenek kontaktů s duchovní sférou, která nám negarantuje, že informace jsou pravdivé, omezují naše schopnosti, závisející na něčem, co je venku mimo nás a co nemáme pod kontrolou. Využíváním našich přirozených schopností zbystřujeme naše smysly a zvyšujeme naše vědomí a rosteme v bytosti, kterými chceme být.

Mějte na paměti, že nebezpečí nastává při komunikaci s takzvanými "nízkými duchy", nebo duchy "zlomyslnými", kteří pobývají na Zemi. Jsou podobní kriminálním živlům nám dobře známým z našeho světa, kteří si ponechali nepřátelské emoce ve chvílích smrti. Nemáte žádnou kontrolu nad tím, kdo vám odpovídá, když vyvoláváte duchy skrz tabulku Ouija.

My všichni se rodíme s psychickými schopnostmi. Jako dospělí využíváme pouze polovinu našeho mozku. Nepodivovali jste se někdy nad tím, proč tomu tak je? Když se vyvíjíme v dětském věku, začínáme se učit, učíme se, co je logické a co nikoli, důvodně si vše analyzujeme, což má za úkol levá hemisféra našeho mozku. Pravá polovina instinktivně zná odpovědi, zatímco levá teorizuje a odpovídá. Stále však strávíme roky trénováním levé polokoule učením se věcí a udržujeme si cenné informace pro dospělý věk. Co se však stalo mezitím s naší intuicí a psychickými schopnostmi? Ve většině případech vyhasly, nebo upadly do pozadí našeho podvědomí, kde nemohou růst, ani se rozvíjet. Ochotně akceptujeme termín "ženská intuice", ale většinou s úsměvným podtextem. Ve skutečnosti je to část našich přirozených schopností, která je naší součástí a později se vytrácí a my vstupujeme do "tradičního života".

Lidé, kteří mají doma malé děti, často nám říkají, že slyší, jak si jejich dítka hovoří a smějí se s někým, kdo tam vůbec není. Vidí věci, které my dospělí nevidíme a slyší věci, které my nemáme schopnost slyšet. Hovoří s neviditelnými kamarády, viditelným pouze jim, ale mohou být skuteční, ve spirituálním smyslu?

Jako dospělí nemáme automatickou možnost rozvíjet takové schopnosti do uspokojivého stavu bez tréningu. Je zde spousta svépomocí, instrukčních knih a poslechových kazet volně dostupných pro výuku, např. "jak rozvíjet a využívat naše přirozené nadání". Více a více respektovaných autorů a badatelů odhalují, že je to pravda a ukazují nám způsob, jak rozvíjet tyto schopnosti, které jsme získali po narození. Světem hýbe vyspělá technika, uspěchané tempo a my v tom zapomínáme nalézt sami sebe a obejmout toho, kdo je uvnitř nás.

Rozvíjením schopnosti soustředění stáváme se citlivějšími k ostatním lidem a k prostředí, prohlubujeme naše podvědomí a nalézáme mír a rovnováhu uvnitř nás. Naše vnímání pozvolna přechází do mimosmyslového. Používáním těchto schopností, které kdysi patřily mezi spící a nemohly být žádným způsobem rozvíjeny, najednou shledáváme, že vlastně vůbec nepotřebujeme žádnou spiritistickou tabulku ani žádné jiné nástroje, které se tak snadno vymykají naší kontrole.

Není to tak obtížné, jak se zdá. Jde pouze o to vyčlenit si nějaký čas na koncentraci a naučit se, jak využívat efektněji obě mozkové polokoule. Většina si nepřipouští, že tohle je klíč. Jaký smysl má vlastnit velký dům, když obyvatelé využívají necelou jeho polovinu. To samé je i s naší myslí. Nesmíme procházet životem a používat jen půlku z celého mozku, který nám byl dán. Zvažte to, až příště budete hledat tabulku pro vyvolávání duchů, nebo se pídit po záhadách života po životě. Odpovědi jsou tady, uvnitř nás, stačí nám pouze natáhnout k nim ruku.